Stronie Slaskie


Stronie Śląskie
położenie
Gmina leży w całości na terenie Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, na krańcu Kotliny Kłodzkiej, między Górami Złotymi i Bialskimi a Masywem Śnieżnika. 75% powierzchni gminy pokrywaja lasy, bogate w unikalna florę i faunę. Są tu doskonale warunki do uprawiania aktywnego wypoczynku i kontaktów z naturą. Pierwotna natura stanowi największe bogactwo gminy i jest obiektem najwyższej troski. Niemcy inwestowali w turystykę już w wieku XIX. Pozostała po nich ciągle doskonała sieć górskich dróg i szlaków. Po wojnie utworzono rezerwaty przyrody: Śnieżnik Kłodzki, Jaskinia Niedźwiedzia, Nowa Morawa i Puszcza Śnieżnej Białki. Od kilku lat gmina Strona Śląskie bardzo aktywnie uczestniczy w budowie infrastruktury, głównie nowych dróg i mostów. Planowane są dalsze prace, niektóre na wielką skalę.


historia
Pierwsze wzmianki o osadnictwie na ziemi strońskiej datowano na XIII wiek. W średniowieczu osadnictwo nad górnym odcinkiem Białej Lądeckiej zakończyło się na wysokości Starego Gierałtowa. Ludność utrzymywała się głównie z rolnictwa. W latach 1525 – 1618, po wojnach husyckich, znacznie wzrosła liczba mieszkańców. Ludność nowopowstałych wsi utrzymywała się z lokalnie rozwijającego się przemysłu, rzemiosła, wyrębu lasów oraz w niewielkim stopniu z rolnictwa. Głównym czynnikiem rozwoju było górnictwo, a nowe poręby zajmowali przede wszystkim górnicy, hutnicy i drwale. Następna fala kolonizacji (fryderycjańska) przypada na lata 1773 –1806, powstały wtedy liczne osady górskie. Tak wykształcona struktura osadnictwa zachowała się z niewielkimi zmianami do XX w. W XIX w. granice pomiędzy Stroniem, Strachocinem i Goszowem zatarły się, tworząc jeden zespół osadniczy o charakterze miasta. Tu też ulokowano siedzibę klucza dóbr rodziny królewskiej i wielką hutę szkła, a w wyniku stałego rozwoju w 1967 r. Stronie Śląskie uzyskało prawa miejskie.

Wsie gminne Stronia Śląskiego:
Bielice , Nowy Gierałtów , Stary Gierałtów , Goszów , Młynowiec , Nowa Morawa , Stara Morawa , Bolesławów , Kamienica , Sienna - Czarna Góra , Janowa Góra , Strachocin , Kletno , Rogóżka .
 

tel. 606 43 33 83


.:FOTO DNIA:kamera................_":
.:WIADOMOŚCI ZE STOKU:.......""
...
.

konkurencujne ceny karnetów

Karnety dzienne do 17.00
1-godzina jazdy GRATIS...
...
.


.:WARUNKI NARCIARSKIE:.........."


Wyciąg Narciarski NOWA MORAWA -Stronie śląskie, narty w Masywie śnieżnika
<< >>
 
Reklama
 
 

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=